prapor

Nátěry

  • Nátěry aaa proti žloutnutí pro technické plasty

    Nátěry
    proti žloutnutí pro technické plasty

    Kromě fotooxidace může být filmotvorná pryskyřice v povlaku degradována hydrolýzou, zejména když je teplota povlaku zvýšena při vysokém slunečním záření.Za těchto podmínek mohou absorbované molekuly vody v povlaku napadnout kovalentní vazby v pryskyřici a přerušit polymerní řetězce, což má za následek nižší molekulovou hmotnost.Polyesterové a alkydové pryskyřice jsou k tomuto efektu náchylnější než polyuretany a epoxidy.